قید های تکرار در انگلیسی

Grammar

 💠 عبارات مورد استفاده برای بیان تکرار ( قید های تکرار در انگلیسی ) 💠

قید های تکرار در انگلیسی ، مراتب اجرای کار را بیان می کنند و در پاسخ ِ how often به کار می روند .

لیستی از این قید های تکرار را برای شما عزیزان آماده نموده ایم :

A few times — چند بار
All day — تمام روز
Almost always — تقریبا همیشه
Almost never — تقریبا هرگز
Always — همیشه
At times — گاهی اوقات
Constantly — بطورمداوم
Continuously — بطورپیوسته
Daily — روزانه


Every hour — هرساعت

Every Monday — هر دوشنبه
Every month — هر ماه
Every night — هر شب
Every now and then — هر از گاهی
Every third day — سومین روز هر هفته
Every two months — هر دو ماه یکبار
Every week — هر هفته
Every year — هر سال
Every-time — هر بار
Four times — چهاریار

Four times an hour — چهاربار در ساعت
Frequently — اغلب
Generally — عموما
Hardly ever — خیلی بندرت
Hourly — ساعتی
Many times — بدفعات
Monthly — ماهیانه
Most times — اکثر اوقات
Nearly always — تقریبا همیشه
Never — هرگز

Normally — بطور طبیعی
Not often — نه زیاد
Occasionally — بندرت
Off and on — گاهی اوقات
Often — اغلب
On the first of every month — روز اول هر ماه
Once — یک بار
Once a year — یکباردرسال
Once in a blue moon — خیلی بندرت
Once in a while — هرازگاهی
Quite often — بدفعات زیاد
Rarely — بندرت
Regularly — مرتب

Seldom — بندرت
Several times — چندین بار
Sometimes — گاهی اوقات
Three times — سه بار
Three times a week — سه بار در هفته
Twice — دوبار
Twice a month — دو بار در ماه
Usually — معمولا
Very often — خیلی زیاد، به دفعات
Weekly — هفتگی
Yearly — سالیانه، سالی یکبار

نکته: قیدهای تکرار در انگلیسی ، قبل از فعل اصلی و بعد از فعل tobe بکار می روند.توجه داشته باشید در جملاتی که از قیدهای تکرار استفاده می شود عملا مفهوم جمله منفی می شود با وجودیکه not کلمه منفی ساز را در جمله نداریم.پس جمله بصورت منفی ترجمه می شود.( مانند قید never به معنای هرگز)

 

نکات زمان حال استمراری ( present continuous)
کلیک کن

فرمول ساختاری:


1) فاعل+قید تکرار+ فعل اصلی+

2) فاعل+to be verb + قید تکرار+فعل اصلی+….

اکنون به مثال های زیر توجه فرمایید :
teachers always walk to university
معلم همیشه پیاده به مدرسه می روند .

we never take a train to Isfahan
ما هرگز با قطار به اصفهان نمی رویم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 10%
پوچ
پوچ
پوچ
کد تخفیف 20%
پوچ
کد تخفیف 30%
پوچ
تقریبا!
تخفیف 50%
تخفیف 40%
پوچ
شانستو برای دریافت جایزه امتحان کن!
ایمیلتو وارد کن و گردونه شانس را بچرخون !!هدیه خودتو از ناراِنگلیش دریافت کنبزن بریم